หน่วยตรวจราชการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙กิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
การปฏิบัติธรรมและส่งเสริมจริยธรรม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 1. โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
 2. กำหนดการ
 3. ใบสมัคร
 4. รายละเอียด

การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ธรรมกาญจนา (กาญจนบุรี) (โกเอ็นก้า)
 1. โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
 2. กำหนดการ
 3. ใบสมัคร
 4. รายละเอียด
 5. คำแนะนำในการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

ที่ ศย ๐๑๙/ว ๗๖๙ สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
หน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร
 1. สำนักแผนงานและงบประมาณ_กทม.
 2. สำนักการคลัง_กทม
 3. สำนักบริหารทรัพย์สิน_กทม
 4. สน.ออกแบบ_กทม
 5. สำนัก รปภ._กทม
 6. สำนัก ก.ศ._กทม
 7. สำนัก ก.จ._กทม
 8. สถาบันพัฒนา ขรก. ฝ่ายตุลาการฯ_กทม
 9. สำนักเทคโนฯ_กทม
 10. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ_กทม
 11. สน.กิจการคดี_กทม
 12. กองสารนิเทศฯ_กทม

หน่วยงานในศาลยุติธรรมภาค ๑ - ๙
 1. สำนักแผนงานและงบประมาณ_ภาค 1-9
 2. สำนักการคลัง_ภาค 1-9
 3. สำนัก สบท._ภาค 1-9
 4. สน.ออกแบบ_ภาค 1-9
 5. สำนัก รปภ._ภาค 1-9
 6. สำนัก ก.ศ._ภาค 1-9
 7. สำนัก ก.จ._ภาค 1-9
 8. สถาบันพัฒนา ขรก. ฝ่ายตุลาการฯ_ภาค 1-9
 9. สำนักเทคโนฯ_ภาค 1-9
 10. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ_ภาค 1-9
 11. สน.กิจการคดี_ภาค 1-9
 12. กองสารนิเทศฯ_ภาค 1-9

ที่ ศย ๐๑๙/ว ๗๖๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 1. ที่ ศย ๐๑๙/ว ๖๗๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙