หน่วยตรวจราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประธานศาลฎีกาและคณะ ตรวจราชการและมอบนโยบายแก่ศาลยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประธานศาลฎีกาและคณะ ตรวจราชการและมอบนโยบายแก่ศาลยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐


เอกสารแนบ